Giá Số lượng

Có phải tất cả các màn hình dòng SW và dòng PD đều hỗ trợ tính năng VESA Quick không?

09-04-2019

Ngoại trừ PD2700Q, tất cả các màn hình dòng SW và dòng PD đều hỗ trợ tính năng VESA Quick 100 x 100mm.Các sản phẩm phù hợp

SW240, SW2700PT | 27 inch, 2K QHD, tấm nền IPS, 99% Adobe RGB, 14-Bit 3D LUT, Delta E ≤ 2, SW270C | 27 inch, 2K HDR, 99% Adobe RGB, tấm nền IPS, 10-bit màu , SW271 | 27 inch, 4K HDR, 99% Adobe RGB, tấm nền IPS, 10-bit màu, SW320, PD2700U, PD2705Q, PD2710QC, PD2720U, PD2725U, PD3200Q, PD3200U, PD3220U, PD3420Q

Thông tin này có hữu ích không?

TOP