Có phải tất cả các màn hình dòng SW và dòng PD đều hỗ trợ tính năng VESA Quick không?

09-04-2019

Ngoại trừ PD2700Q, tất cả các màn hình dòng SW và dòng PD đều hỗ trợ tính năng VESA Quick 100 x 100mm.Các sản phẩm phù hợp

SW240 | 24.1 inch, 99% Adobe RGB, tấm nền IPS, 10-bit màu, SW2700PT | 27 inch, 2K QHD, tấm nền IPS, 99% Adobe RGB, 14-Bit 3D LUT, Delta E ≤ 2, SW270C | 27 inch, 2K HDR, 99% Adobe RGB, tấm nền IPS, 10-bit màu , SW271 | 27 inch, 4K HDR, 99% Adobe RGB, tấm nền IPS, 10-bit màu, SW320, PD2700U | Màn hình đồ họa 27 inch, 4K UHD, sRGB, PD2705Q, PD2710QC, PD2720U, PD2725U, PD3200Q | Màn hình đồ họa 32 inch QHD, sRGB, PD3200U | Màn hình đồ họa 32 inch, 4K UHD, sRGB & Rec. 709 , PD3220U | Màn hình đồ họa 32 inch, 4K, Thunderbolt 3, PD3420Q

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP