Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Tại sao tính năng Daisy Chain/MST (Truyền tải đa luồng) của màn hình không hoạt động với Macbook của tôi?

10-07-2020

MacBook không hỗ trợ MST (Truyền tải đa luồng). Ngoài ra, MST nói chung yêu cầu DisplayPort phiên bản 1.4 trở lên, vì vậy hãy đảm bảo phần cứng của bạn có thông số kỹ thuật đó (bao gồm cả cáp).Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/monitor-faq-k-00003/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/monitor-faq-k-00003 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/monitor-faq-k-00003/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP