Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Tuổi thọ của đèn LED sử dụng trong sản phẩm là bao lâu?

10-30-2020

Đèn LED có tuổi thọ chung là 50.000 giờ. Điều đó có nghĩa là khoảng 17 năm dựa nếu bạn sử dụng 8 giờ mỗi ngày.Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/e-reading-lamp-faq-k-00003/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/e-reading-lamp-faq-k-00003 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/e-reading-lamp-faq-k-00003/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP