Nguồn sáng có hiện tượng nhấp nháy không?

10-30-2020

Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều vượt qua đánh giá về nguồn sáng nhấp nháy IEEE PAR 1789 và do đó được phân loại là nguồn sáng không nhấp nháy và không gây nguy cơ mỏi mắt dựa trên các tiêu chuẩn chính thức.Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP