Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Nguồn sáng có phát ra ánh sáng xanh tiêu cực không?

10-30-2020

Tất cả các sản phẩm của chúng tôi đều đạt các chứng nhận và đánh giá về tiêu chuẩn nguồn sáng IEC / EN 62471 và IEC / TR 62778 của Liên minh Châu Âu. Những tiêu chuẩn này này đánh giá ảnh hưởng của ánh sáng xanh đối với sức khoẻ con người, và sản phẩm của chúng tôi đã được phân loại và xác nhận là hoàn toàn an toàn với sức khỏe.Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/e-reading-lamp-faq-k-00001/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/e-reading-lamp-faq-k-00001 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/specification/e-reading-lamp-faq-k-00001/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP