BenQ đã bị bên thứ 3 bất hợp pháp lợi dụng danh tiếng để lừa đảo người dùng mạng xã hội với các quảng cáo tuyển dụng sai sự thật

Tôi nên làm gì nếu màn hình chiếu bị thu nhỏ khi áp dụng Chế độ Duplicate Mode trong Windows?

04-15-2022


Tỷ lệ hình ảnh hiển thị bị thu hẹp do máy chiếu điều chỉnh tỷ lệ hình ảnh hiển thị dựa trên độ phân giải nhận được không khớp với độ phân giải đầu ra mà máy chiếu được thiết kế.

 Vui lòng làm theo các bước bên dưới nếu bạn muốn giữ nguyên hình ảnh được hiển thị:

 


Bước 1Đi đến Windows Setting và chọn Display
Buka Setting Windows dan pilih Display

 


Bước 2

Chọn Advanced Display Settings

 


Bước 3

Chọn Display 2: BenQ PJ, sau đó nhấp vào Display Adapter Properties for Display 2

Pilih Display 2: BenQ PJ, lalu klik Display Adapter Properties untuk Display 2

 


Bước 4

Chọn List All Modes, sau đó chọn độ phân giải đầu ra mà máy chiếu của bạn được sản xuất (như được liệt kê)

Pilih List All Mode, lalu pilih resolusi output yang dirancang untuk proyektor Anda (seperti gambar)
Pilih List All Mode, lalu pilih resolusi output yang dirancang untuk proyektor Anda (seperti gambar)

Thông tin này có hữu ích không?

TOP