Giá Số lượng

Tôi không thể tìm thấy Chế độ nhanh (Fast Mode) trên máy chiếu. Làm thế nào để bật nó lên?

08-02-2022


Chế độ nhanh tự động kích hoạt khi chế độ hình ảnh được chuyển sang Game mode hoặc HDR Game Mode với đầu vào 4K @60Hz hoặc 1080P@60/120/240Hz mà không cần điều chỉnh Keystone. Tỉ lệ khung hình cần được đặt thành tự động.

Các sản phẩm phù hợp

X3000i

Thông tin này có hữu ích không?

TOP