Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Máy chiếu không phản hồi khi tôi nhấn nút nguồn trên điều khiển từ xa. Tôi cần khắc phục như thế nào?

03-04-2021Máy chiếu sẽ không phản hồi các lệnh bật nguồn từ điều khiển từ xa và sẽ vẫn ở trạng thái tắt nguồn trong trường hợp bộ điều hợp nguồn (power adapter) không được kết nối. Vui lòng kết nối bộ điều hợp với máy chiếu khi bạn muốn bật máy chiếu bằng điều khiển từ xa.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/projector-faq-kn-00010/jcr:content/faqpar/faqsearch_copy /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/projector-faq-kn-00010 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/projector-faq-kn-00010/_jcr_content/faqpar/faqsearch_copy.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP