Máy chiếu không phản hồi khi tôi nhấn nút nguồn trên điều khiển từ xa. Tôi cần khắc phục như thế nào?

03-04-2021Máy chiếu sẽ không phản hồi các lệnh bật nguồn từ điều khiển từ xa và sẽ vẫn ở trạng thái tắt nguồn trong trường hợp bộ điều hợp nguồn (power adapter) không được kết nối. Vui lòng kết nối bộ điều hợp với máy chiếu khi bạn muốn bật máy chiếu bằng điều khiển từ xa.

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP