Giá Số lượng

Tôi đã bật 4K Motion Enhancer, nhưng tình trạng rung có vẻ vẫn không thay đổi. Làm thế nào để khắc phục vấn đề này?

03-04-2021
Vui lòng kiểm tra đường truyền tín hiệu nào được dẫn vào máy chiếu. Motion Enhancer được sử dụng để chèn các khung hình ảnh trung gian nhằm cải thiện chất lượng nội dung chuyển động nhanh, đặc biệt là với đầu vào 24Hz (để tăng lên 60Hz). Không có nhiều sự khác biệt nếu đầu vào là 50Hz.

Các sản phẩm phù hợp

0.3 WALL MOUNT-WM03G2, TK850 | 4k, HDR-Pro, 98% Rec. 709, TK850i

Thông tin này có hữu ích không?

TOP