Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Đối với máy chiếu sử dụng Lens anamorphic, có các tùy chọn Anamorphic 2.4: 1 và Anamorphic 16: 9 trong cài đặt Tỷ lệ khung hình (Aspect Ratio). Chức năng của chúng là gì?

12-02-2020



Anamorphic 2.4: 1 và Anamorphic 16:9 được thiết kế cho nhiều loại nội dung khác nhau được hỗ trợ đặc biệt bởi máy chiếu có trang bị Lens anamorphic.

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP