Sau khi được đặt ở chế độ "Sleep" khoảng vài ngày, thiết bị GVI của tôi không khởi động lại được. Tôi phải làm gì?

01-30-2020

GV1 chỉ khởi động lại nếu mức pin của nó trên 20%. Vui lòng sạc pin cho thiết bị, sau đó bạn có thể khởi động lại bình thường.

Các sản phẩm phù hợp

GV1

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP