Giá Số lượng

DisplayHDR và HDR10 khác nhau như thế nào?

07-05-2022


DisplayHDR phiên bản 1.0 tập trung vào màn hình tinh thể lỏng (LCD), thiết lập ba cấp độ hiệu suất riêng biệt của hệ thống HDR để tạo điều kiện thuận lợi cho việc áp dụng HDR trên toàn thị trường PC: DisplayHDR 400, DisplayHDR 600 và DisplayHDR 1000. HDR10 đề cập đến một tiêu chuẩn được hầu hết các hãng màn hình áp dụng rộng rãi và hỗ trợ truyền nén nội dung video HDR. Màn hình ở tất cả các phân khúc đều phải hỗ trợ định dạng tiêu chuẩn của ngành - HDR10 để hiển thị đúng nội dung HDR.

Các sản phẩm phù hợp

EL2870U, EW2480 , EW2780 , EW2880U, EW3270U, EW3280U, EX2510, EX2710, EX2710Q, EX2710R, EX2710S, EX2780Q | 27 inch, tấm nền IPS, 2K, 144Hz, HDRi, FreeSync, 144Hz, EX3210R, EX3210U, EX3415R, PD2700U, PD2705Q, PD2720U, PD2725U, PD3220U, PD3420Q , SW270C | 27 inch, 2K HDR, 99% Adobe RGB, tấm nền IPS, 10-bit màu , SW271 | 27 inch, 4K HDR, 99% Adobe RGB, tấm nền IPS, 10-bit màu, SW320, EX270M

Show less arrow-up

Thông tin này có hữu ích không?

TOP