Giá Số lượng

HDR10 là gì?

07-05-2022

HDR10 là tiêu chuẩn được hầu hết các thương hiệu màn hình toàn cầu áp dụng rộng rãi, vì nhiều công ty lớn đã triển khai giao thức HDR10. Được định nghĩa chung bởi Hiệp hội Blu-Ray, Diễn đàn HDMI và Hiệp hội UHD, HDR10 hỗ trợ truyền nén nội dung video HDR. HDR10 được Hiệp hội Điện tử Tiêu dùng (Consumer Electronics Association - CEA) chính thức xác định là định dạng hỗ trợ nội dung HDR vào ngày 27 tháng 8 năm 2015. Một trong những yếu tố quan trọng để đáp ứng các yêu cầu HDR trên màn hình là khả năng giải mã các tệp ở định dạng HDR10.

Các tệp HDR10 cần đáp ứng các tiêu chí sau:

1. EOTF (chức năng truyền điện quang) sử dụng SMPTE ST2084

2. Lấy mẫu phụ màu: 4:2:2/4:2:0 (đối với nguồn video nén)

3. Độ sâu bit: 10-bit

4. Màu chính: ITU-R BT.2020

5. Siêu dữ liệu: SMPTE ST2086, MaxFALL, MaxCLL

 

** Siêu dữ liệu tĩnh SMPTE ST2086 "Mastering Display Color Volume" gửi dữ liệu hiệu chuẩn màu từ màn hình chính, chẳng hạn như giá trị tĩnh MaxFALL (Mức sáng trung bình khung tối đa) và MaxCLL (Mức sáng nội dung tối đa), được mã hóa dưới dạng thông báo SEI trong luồng video .

Các sản phẩm phù hợp

EL2870U, EW2480 , EW2780 , EW2880U, EW3270U, EW3280U, EX2510, EX2710, EX2710Q, EX2710R, EX2710S, EX2780Q | 27 inch, tấm nền IPS, 2K, 144Hz, HDRi, FreeSync, 144Hz, EX3210R, EX3210U, EX3415R, PD2700U, PD2705Q, PD2720U, PD2725U, PD3220U, PD3420Q , SW270C | 27 inch, 2K HDR, 99% Adobe RGB, tấm nền IPS, 10-bit màu , SW271 | 27 inch, 4K HDR, 99% Adobe RGB, tấm nền IPS, 10-bit màu, SW320, EX270M

Show less arrow-up

Thông tin này có hữu ích không?

TOP