Giá Số lượng

Làm cách nào để tái tạo cấu hình màu của MacBook Pro trên màn hình BenQ?

01-30-2023


Do các cấu hình màu của MacBook Pro được người dùng Mac công nhận là tiêu chuẩn, BenQ đã phát triển một chế độ M-Book mới để mô phỏng các thông số màu của MacBook Pro trên màn hình của chúng tôi. Chuyển sang Chế độ M-Book để khiến cho màn hình BenQ của bạn mô phỏng MacBook Pro.Các sản phẩm phù hợp

PD3420Q , PD2705Q, PD2720U, PD3220U, PD2725U, PD2705U

Thông tin này có hữu ích không?

TOP