Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Bộ xử lý tín hiệu kỹ thuật số hay còn gọi là chip DSP (digital signal processor) mang lại lợi ích như thế nào cho người dùng?

07-02-2021

Chip DSP giúp bạn có thể tối ưu hóa các hiệu ứng âm thanh khác nhau thông qua việc cải thiện chất lượng âm thanh. Nó cũng đem lại khả năng khử tiếng ồn tốt hơn cùng điều chỉnh tối ưu để có hiệu suất âm thanh chính xác dựa trên nhu cầu nghe khác nhau của người dùng.Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-kn-00005/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-kn-00005 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-kn-00005/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP