Giá Số lượng

Có phải có một lớp bảo vệ hoặc một lớp nhựa được phủ lên màn hình BenQ mà tôi cần phải bóc ra?

05-13-2020

Đó không phải là lớp bảo vệ mà là một loại lớp phủ đặc biệt của tấm nền, vui lòng KHÔNG bóc hoặc cậy ra. Thông tin này có hữu ích không?

TOP