Giá Số lượng

Công nghệ đồng nhất (Uniformity technology) là gì?

12-24-2020

Công nghệ đồng nhất BenQ (BenQ Uniformity Technology) cung cấp độ chính xác cao trên toàn màn hình từ góc này sang góc khác với màu sắc và độ sáng được tinh chỉnh kỹ lưỡng. Sự đồng nhất này được tạo ra bằng công nghệ chính xác cao để đảm bảo hình ảnh bạn nhìn thấy chân thực, hoàn hảo từ mọi góc độ.Các sản phẩm phù hợp

PD3420Q , SW2700PT | 27 inch, 2K QHD, tấm nền IPS, 99% Adobe RGB, 14-Bit 3D LUT, Delta E ≤ 2, SW270C | 27 inch, 2K HDR, 99% Adobe RGB, tấm nền IPS, 10-bit màu , SW271 | 27 inch, 4K HDR, 99% Adobe RGB, tấm nền IPS, 10-bit màu, SW240, PV270

Thông tin này có hữu ích không?

TOP