Giá Số lượng

Tại sao chế độ Rec.709 không được bao gồm trong menu OSD của BL2711U?

03-04-2019

BL2711U hỗ trợ không gian màu Rec.709 tương đương với không gian sRGB. Đây là lý do tại sao màn hình BL2711U không bao gồm chế độ Rec.709 trong lựa chọn chế độ Ảnh OSD. BL2711U chỉ có chế độ sRGB.

Thông tin này có hữu ích không?

TOP