Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Làm cách nào để bật chức năng giám sát OSD Hue và Saturation khi RL2455HM được kết nối với bảng máy PS4?

03-04-2019

Vui lòng sử dụng định dạng video YCbCr đầu vào cổng HDMI (đặt YCbCr trong card đồ họa hoặc thiết bị) để bật chức năng OSD Hue và Saturation của màn hình. Nếu card đồ họa hoặc thiết bị đầu ra được đặt thành định dạng đầu ra RGB, chức năng OSD Hue và Saturation của màn hình sẽ bị tắt.

 

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00021/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00021 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-k-00021/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP