Giá Số lượng

Palette Master Element bị ngừng hoạt động giữa chừng trong quá trình cân chỉnh màu có bình thường không?

03-04-2019

 


Trường hợp Palette Master Element bị ngừng hoạt động giữa chừng trong quá trình cân chỉnh màu trên các thiết bị mới là bình thường. Palette Master Element có thể bị đóng băng khi thực hiện cân chỉnh màu lần đầu tiên trong khi giá trị cân chỉnh được ghi vào OSD. Giá trị cân chỉnh trống vì không có giá trị cân chình nào trước đó được lưu trong menu OSD cân chỉnh 1, cân chỉnh 2 và cân chỉnh 3.

Vui lòng đợi khoảng 1 phút. Màn hình sẽ trở lại bình thường. Nếu trường hợp này xảy ra một lần nữa, xin vui lòng liên hệ với trung tâm dịch vụ địa phương BenQ.

Thông tin này có hữu ích không?

TOP