PD2710QC USB-C có hỗ trợ Power Delivery V2.0 không?

03-04-2019


PD2710QC USB-C có hỗ trợ Power Delivery V2.0.

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP