Khi tôi kết nối máy MacBook Pro 2017 với cổng USB-C của màn hình, tại sao tốc độ làm tươi (refresh rate) chỉ hiển thị mức 30Hz, tất cả các lựa chọn khác đều bị tối màu?

03-04-2019


Vui lòng mở menu OSD, chọn System > USB > USB-C Configuration > WQHD@100Hz + USB 2.0 để cài đặt màn hình, tình trạng này sẽ không còn tiếp tục nữa. 

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP