Tôi nhận được thông báo cảnh cáo khi cài đặt Palette Master Element vào máy Mac

08-30-2018

Khi phần mềm không được tải từ App Store của Apple; hệ thống sẽ thông báo cảnh cáo tự động. BenQ đang tiến hành thủ tục để Apple chứng nhận phần mềm để tránh tình trạng trên

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP