Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Khi bật Uniformity; hình ảnh bị tối

08-30-2018


Khi Uniformity được bật; độ sáng của panel sẽ bị giảm để đem lại tính đồng nhất tối ưu của khu vực hiển thị. Tuy nhiên, nếu cần độ sáng cao hơn, vui lòng tắt chức năng Uniformity để panel đạt được độ sáng tối đa với độ đồng đều thấp hơn một chút.

Applicable Models

PV270

Was this information helpful?

Không
TOP