Giá Số lượng

Tỉ lệ tương phản thấp hơn thông số kỹ thuật đã thông báo; tại sao vậy?

08-14-2018


Tỉ lệ tương phản được tính bằng cách chia độ sáng lớn nhất và độ tối nhỏ nhất (độ sáng của màu đen) Dựa theo thông số cân chỉnh màu của nhà máy; điểm trắng (white point) của panel màn hình sẽ được cân chỉnh ở mức chuẩn 6500K tuy nhiên thông số này có thể làm giảm độ sáng lớn nhất của màn hình. Nên trường hợp này không có gì bất thường và không ảnh hưởng đến hiệu suất cân chỉnh màu màn hình. 

Các sản phẩm phù hợp

PV270

Thông tin này có hữu ích không?

TOP