Giá Số lượng

Tại sao có những khu vực bị tối hơn trên màn hình?

08-30-2018


Vui lòng bật chức năng Đồng bộ để tối ưu hóa hiệu suất đồng nhất màu cho màn hình.

Các sản phẩm phù hợp

PV270

Thông tin này có hữu ích không?

TOP