Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Tại sao có những khu vực bị tối hơn trên màn hình?

08-30-2018


Vui lòng bật chức năng Đồng bộ để tối ưu hóa hiệu suất đồng nhất màu cho màn hình.

Applicable Models

PV270

Was this information helpful?

Không
TOP