Giá Số lượng

Hệ điều hành không nhận cảm ứng; tôi phải làm sao?

08-14-2018


Vui lòng thực hiện các bước sau:

1. Kết nối cảm ứng vào cổng USB khác hoặc khởi động lại Palette Master Element

2. Khởi động lại hệ điều hành

3. Cập nhật phiên bản Palette Master Element mới nhất

Thông tin này có hữu ích không?

TOP