Cân chỉnh màu HW và SW khác nhau thế nào?

08-14-2018


Cân chỉnh màu SW thay đổi thông số từ card đồ hoạ trong khi cân chỉnh màu HW cho phép điều chỉnh LUT trong màn hình cho màu sắc chính xác hơn.

Các sản phẩm phù hợp

PV270

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP