Tôi có thể cài đặt và sử dụng phần mềm cân chỉnh màu của bên thứ ba được không?

08-30-2018


Bạn có thể sử dụng phần mềm cân chỉnh màu của bên thứ ba. Tuy nhiên; đối với thiết bị cân chỉnh màu (phần cứng), phần mềm cân chỉnh màu của bên thứ ba sẽ can thiệp vào phần mềm Palette Master của BenQ cũng như các thiết bị hỗ trợ chuẩn của khác (Màn hình hiển thị X-rite i1pro / i1pro2 / i1, Datacolor Spyder 4/5), và có thể gây ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động. Khi sử dụng Palette Master, hãy đảm bảo phần mềm cân chỉnh màu của bên thứ ba được hoàn toàn tắt.

Các sản phẩm phù hợp

PV270

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP