Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Tôi có thể cài đặt và sử dụng phần mềm cân chỉnh màu của bên thứ ba được không?

08-14-2018


Bạn có thể sử dụng phần mềm cân chỉnh màu của bên thứ ba. Tuy nhiên; đối với thiết bị cân chỉnh màu (phần cứng), phần mềm cân chỉnh màu của bên thứ ba sẽ can thiệp vào phần mềm Palette Master Element của BenQ cũng như các thiết bị hỗ trợ chuẩn của khác (Màn hình hiển thị X-rite i1pro / i1pro2 / i1, Datacolor Spyder 4/5), và có thể gây ảnh hưởng đến hiệu suất hoạt động. Khi sử dụng Palette Master Element, hãy đảm bảo phần mềm cân chỉnh màu của bên thứ ba được hoàn toàn tắt.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-00002/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-00002 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-00002/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP