Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Tôi có thể cân chỉnh màu màn hình khi không sử dụng tấm chắn sáng không?

08-14-2018

Bạn có thể cân chỉnh màu khi không sử dụng tấm chắn sáng. Tuy nhiên; kết quả cân chinh sẽ không chính xác do khi tấm chắn sáng không được lắp đặt; hình ảnh màu sắc có thể bị ảnh hưởng dẫn đến sai lệch do tác động của ánh sáng trong môi trường sử dụng.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-00001/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-00001 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/monitor-faq-00001/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP