Tôi có thể cân chỉnh màu màn hình khi không sử dụng tấm chắn sáng không?

08-14-2018

Bạn có thể cân chỉnh màu khi không sử dụng tấm chắn sáng. Tuy nhiên; kết quả cân chinh sẽ không chính xác do khi tấm chắn sáng không được lắp đặt; hình ảnh màu sắc có thể bị ảnh hưởng dẫn đến sai lệch do tác động của ánh sáng trong môi trường sử dụng.

Các sản phẩm phù hợp

PV270

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP