Chế độ Tự động có thể tự phát hiện ánh sáng xung quanh không?

12-02-2020Không. Chỉ khi bạn khởi động Chế độ làm sáng tự động (Auto Dimming Mode), ScreenBar Plus được trang bị chức năng cảm biến mới phát hiện độ sáng xung quanh và sau đó tự điều chỉnh ánh sáng phù hợp.

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP