Giá Số lượng

Chế độ Auto Dimmer có thể tự phát hiện ánh sáng xung quanh để thực hiện điều chỉnh vào bất kỳ thời điểm nào không?

01-03-2019Có thể, chế độ Auto Dimmer sẽ điều chỉnh độ sáng để phù hợp nhất với điều kiện ánh sáng xung quanh hiện tại.

Thông tin này có hữu ích không?

TOP