Cáp USB đi kèm dài bao nhiêu?

01-03-2019Chiều dài của cáp USB đi kèm cho các kiểu ScreenBar như sau:


- ScreenBar: 1,5 mét


- ScreenBar Plus: vui lòng xem hình minh họa

控制器使用說明_201008

- ScreenBar Lite: 0,6 mét

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP