Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Tại sao ScreenBar Plus không tự điều chỉnh độ sáng dù ánh sáng trong phòng của tôi đã thay đổi rõ?

01-03-2019Hệ thống đèn sẽ tự điều chỉnh độ sáng để phù hợp nhất với ánh sáng xung quanh khi người dùng kích hoạt chế độ Auto Dimmer bằng cách nhấn nút Auto Dimmer.

Vui lòng kiểm tra bảng bên dưới, bảng liệt kê các nguyên nhân có thể gây ra sự cố này và các thao tác tương ứng cần thực hiện sau khi nhấn nút Auto Dimmer.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/e-reading-lamp-faq-k-00002/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/e-reading-lamp-faq-k-00002 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/e-reading-lamp-faq-k-00002/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP