Tại sao ScreenBar Plus không tự điều chỉnh độ sáng dù ánh sáng trong phòng của tôi đã thay đổi rõ?

01-03-2019Hệ thống đèn sẽ tự điều chỉnh độ sáng để phù hợp nhất với ánh sáng xung quanh khi người dùng kích hoạt chế độ Auto Dimmer bằng cách nhấn nút Auto Dimmer.

Vui lòng kiểm tra bảng bên dưới, bảng liệt kê các nguyên nhân có thể gây ra sự cố này và các thao tác tương ứng cần thực hiện sau khi nhấn nút Auto Dimmer.

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP