Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Khi tôi bật HDR và ​​WCG trong Windows 10, tôi không thể thay đổi bất kỳ cài đặt màu hoặc độ sáng nào trên OSD. Các tùy chọn có màu xám. Tôi phải làm gì để thay đổi cài đặt ở chế độ HDR?

03-04-2019


Chế độ HDR SW271 được cài đặt theo tiêu chuẩn ban đầu. Do đó, hầu hết các tùy chọn OSD không thể được cài đặt lại sau khi bạn bật cả chế độ HDR màn hình và "HDR and ​​WCG" trong Windows 10. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo các tùy chọn menu Có sẵn cho từng chế độ màu trong Hướng dẫn sử dụng.

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/e-reading-lamp-faq-k-00001/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/e-reading-lamp-faq-k-00001 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/explanation/e-reading-lamp-faq-k-00001/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP