Giá Số lượng

Thông báo “hãy sử dụng điều khiển từ xa ban đầu để thiết lập tính năng này” xuất hiện khi đang cố gắng thiết lập và sử dụng điều khiển từ xa. Hiện tượng này có nghĩa là gì và làm thế nào để giải quyết vấn đề này?

05-02-2023


Điều này xảy ra do việc ghép nối không hoàn chỉnh của khóa QS02 Android TV với điều khiển từ xa của Android TV. Vui lòng đảm bảo ghép nối thành công và hoàn tất, sau đó tiến hành tùy chỉnh cài đặt theo sở thích của bạn.

Các sản phẩm phù hợp

W2710i, GV31

Thông tin này có hữu ích không?

TOP