Giá Số lượng

Làm cách nào để vệ sinh ống kính máy chiếu?

02-09-2023


Việc có một ít bụi trên bề mặt ống kính là điều bình thường.
Vui lòng tham khảo video dưới đây để được hướng dẫn vệ sinh ống kính máy chiếu của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?

TOP