Giá Số lượng

Phiên bản cáp HDMI nào tương thích với 4K HDR?

02-09-2023HDMI với tiêu chuẩn chứng nhận tốc độ cao cao cấp tương thích với 4K HDR. Vui lòng kiếm tra những thông tin sau:(1) HDMI Pre 1.4 KHÔNG tương thích với tín hiệu 4K hoặc HDR.(2) HDMI 1.4 với Tiêu chuẩn chứng nhận tốc độ cao được chứng nhận cho 4K ở tốc độ 24/30 fps.(3) HDMI 2 với Tiêu chuẩn chứng nhận tốc độ cao cao cấp được chứng nhận cho 4K ở tốc độ 60 fps.(4) HDMI 2.1 với Chứng nhận Tốc độ Cực cao Tiêu chuẩn được chứng nhận cho 4K ở tốc độ 120 fps và HDR, eARC, các tính năng HDMI 2.1 khác để mang lại chất lượng truyền dẫn tuyệt vời. (Khuyến khích)

 

Thông tin này có hữu ích không?

TOP