Giá Số lượng

Tôi có thể treo máy chiếu lên trần nhà không?

12-06-2022
Có thể, máy chiếu hỗ trợ chế độ treo trần và chiếu ngược. Trước khi lắp máy chiếu lên trần, vui lòng đảm bảo rằng đường tâm thấu kính của máy chiếu gần bằng chiều cao với đỉnh của màn hình chiếu.
Chiều cao của máy chiếu khoảng 4,05 inch (10,3 cm), cao hơn so với máy chiếu thông thường, vui lòng đo khoảng cách và chiều cao trước khi lắp đặt.

 
Để biết thêm thông tin về giá treo trần, vui lòng tham khảo:

https://www.benq.com/en-us/knowledge-center/knowledge/ceiling-mount-projector.html

Các sản phẩm phù hợp

GP500

Thông tin này có hữu ích không?

TOP