Giá Số lượng

Làm thế nào để khắc phục hiện tượng không có âm thanh từ loa Bluetooth khi kết nối với máy chiếu để phát video từ HDMI?

12-06-2022


Bạn nên kết nối loa Bluetooth với thiết bị nguồn video để có đầu ra âm thanh vì loa Bluetooth không được hỗ trợ với video từ dây HDMI, và chỉ được hỗ trợ với video từ hệ thống tích hợp sẵn hoặc hệ thống Android TV.

Các sản phẩm phù hợp

EH600, EW800ST, EX800ST, GV1, GV30, GS50, GV11, TH685i, TK700STi, TK850i, V7050i, X3000i

Thông tin này có hữu ích không?

TOP