Giá Số lượng

Làm cách nào tôi có thể sử dụng thanh Android TV QS02 làm điểm phát sóng để chiếu màn hình từ máy tính để bàn Windows hoặc MacOS?

04-14-2023


QS02 không hỗ trợ chức năng điểm phát sóng để chiếu màn hình. Chúng tôi khuyên bạn nên kết nối máy tính để bàn của mình và QS02 với cùng một mạng (SSID) để chiếu màn hình thông qua Google Chrome. Để được hướng dẫn thêm, vui lòng truy cập video:

Các sản phẩm phù hợp

W2710i, GV31

Thông tin này có hữu ích không?

TOP