Giá Số lượng

Làm cách nào để cắm cáp âm thanh SPDIF vào đầu nối SPDIF?

06-13-2022


Đầu cắm âm thanh cáp quang là một chiều, có nghĩa là nó chỉ có thể đi vào đầu nối một chiều. Vui lòng kiểm tra kỹ đầu nối trước khi kết nối cáp âm thanh SPDIF với đầu nối SPDIF trên máy chiếu. Không buộc cáp vào vì điều này có thể làm hỏng phích cắm cáp và / hoặc cổng quang trên máy chiếu.

SPDIF1
SPDIF2

Thông tin này có hữu ích không?

TOP