Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Có máy chiếu nào hỗ trợ xem phim 3D Blu-ray với Kính phân cực thụ động, như trên TV của tôi không?

05-20-2022


Không. Máy chiếu chỉ hoạt động với các tiêu chuẩn hiển thị 3D đang hoạt động. 3D thụ động hiện được coi là lỗi thời và do đó không được máy chiếu hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP