BenQ đã bị bên thứ 3 bất hợp pháp lợi dụng danh tiếng để lừa đảo người dùng mạng xã hội với các quảng cáo tuyển dụng sai sự thật

Có máy chiếu nào hỗ trợ xem phim Blu-ray 3D với Kính phân cực thụ động như trên TV của tôi không?

05-20-2022


Không. Máy chiếu chỉ hoạt động với tiêu chuẩn hiển thị 3D chủ động. 3D thụ động hiện được coi là lỗi thời và do đó không được máy chiếu hỗ trợ.

Thông tin này có hữu ích không?

TOP