Giá Số lượng

Làm cách nào để phát tệp phương tiện bằng plugin trình duyệt Chrome khi truyền tab trình duyệt Chrome từ máy tính của tôi?

05-20-2022


Các tiện ích như VLC, QuickTime và Silverlight có thể không hoạt động vì chúng chủ yếu được thiết kế để phát nội dung web qua các tab của trình duyệt Chrome.

Các sản phẩm phù hợp

GV1, GS50, GV30, TH685i, TK700STi, TK850i, V7050i, X3000i, GV11, GP500

Thông tin này có hữu ích không?

TOP