Giá Số lượng

Làm cách nào để thiết lập ARC trên máy chiếu BenQ?

06-12-2023

Vui lòng truy cập liên kết bên dưới và làm theo hướng dẫn được cung cấp để thiết lập chức năng ARC.
Hoặc, vui lòng tham khảo các bước khắc phục sự cố sau nếu không có âm thanh phát ra từ loa của bạn thông qua ARC trên máy chiếu.

 
BƯỚC 1

    • Vui lòng kiểm tra xem cáp HDMI bạn sử dụng có hỗ trợ ARC/eARC không.

    • Nếu cáp không hỗ trợ ARC/eARC, vui lòng thay cáp HDMI hỗ trợ ARC/eARC.

    • Nếu cáp hỗ trợ ARC/eARC, vui lòng chuyển sang bước 2.


BƯỚC 2

   • Vui lòng kiểm tra xem cổng HDMI trên máy chiếu và thiết bị của bạn có hỗ trợ ARC/eARC hay không.

   • Nếu không, vui lòng đổi sang cổng HDMI hỗ trợ ARC/eARC

   • Nếu ARC/eARC được hỗ trợ, vui lòng chuyển sang bước 3.BƯỚC 3

   • Vui lòng kiểm tra xem cả SPDIF và Audio Return đã được bật trên máy chiếu chưa.

   • Nếu SPDIF và Audio Return không được bật, vui lòng bật SPDIF và Audio Return trên máy chiếu.

   • Nếu chúng đã được bật, vui lòng chuyển sang bước 4.


BƯỚC 4

   • Vui lòng kiểm tra xem Audio Return đã được bật trên thiết bị nguồn video của bạn chưa.

   • Nếu Audio Return không được bật, vui lòng bật nó trên thiết bị nguồn video của bạn.

   • Nếu nó đã được bật, vui lòng chuyển sang bước 5.


BƯỚC 5

   • Vui lòng kiểm tra xem định dạng âm thanh bạn muốn có được loa của bạn hỗ trợ hay không.

   • Nếu định dạng âm thanh không được hỗ trợ, vui lòng liên hệ với nhà sản xuất loa của bạn.

   • Nếu định dạng âm thanh được hỗ trợ, vui lòng liên hệ với BenQ kèm theo thông tin sau để chúng tôi xem xét lý do vì sao vẫn không có âm thanh phát ra từ loa của bạn ngay cả với quy trình trên.

       - Cài đặt ARC/eARC trên máy chiếu BenQ, thiết bị nguồn đầu vào và thiết bị đầu ra âm thanh

       - Cách thiết bị và máy chiếu được kết nối

       - Số kiểu của thiết bị nguồn video và thiết bị đầu ra âm thanh

       - Chiều dài cáp và vật liệu

       - Định dạng âm thanh từ nguồn đầu vào

       - Nền tảng phương tiện của nguồn đầu vào

       - Phiên bản chương trình cơ sở chạy trên máy chiếu

 

Các sản phẩm phù hợp

V7050i, TK850 | 4k, HDR-Pro, 98% Rec. 709, TK850i, GS50, GP500

Thông tin này có hữu ích không?

TOP