Thanh Android TV có hỗ trợ Disney Plus không?

08-02-2022


Có, Disney Plus khả dụng qua Android TV stick ở những khu vực cung cấp dịch vụ. Tính khả dụng của Disney Plus thay đổi tùy theo khu vực và vị trí thực tế.

Các sản phẩm phù hợp

, GV30, V7050i

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP