Giá Số lượng

Thanh Android TV có hỗ trợ Disney Plus không?

08-02-2022


Có, Disney Plus khả dụng qua Android TV stick ở những khu vực cung cấp dịch vụ. Tính khả dụng của Disney Plus thay đổi tùy theo khu vực và vị trí thực tế.

Các sản phẩm phù hợp

TH685i, TK850i, GV30, GS50, X3000i, V7050i, GV11, GP500

Thông tin này có hữu ích không?

TOP