Trang web này sử dụng cookies. Tiếp tục sử dụng trang web tức là bạn đã đồng ý với các quy định về cookies. 
Tìm hiểu thêm Tìm hiểu thêm

Tại sao không có phản hồi khi nhấn các nút keystone, focus, source, và projector menu trên điều khiển từ xa QS01 và làm cách nào để giải quyết vấn đề này??

10-04-2021

Hãy đảm bảo rằng đầu nối HDMI của dongle và cáp nguồn USB được kết nối với các cổng HDMI và USB tương ứng được liệt kê trong hướng dẫn sử dụng.

hdmi-usb-power-supply-insertion
user-manual-highlight

Tìm kiếm câu hỏi
/content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-kn-00068/jcr:content/faqpar/faqsearch /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-kn-00068 /content/b2c/vi-vn/support/downloads-faq/faq false https://www.benq.com/vi-vn/support/downloads-faq/faq/product/application/projector-faq-kn-00068/_jcr_content/faqpar/faqsearch.faqsubfilter.json Tất cả Tìm kiếm
Không tìm thấy câu hỏi thường gặp bạn cần
TOP