Làm thế nào để nâng cấp firmware cho máy chiếu dòng BenQ GV và GS?

08-02-2022


Vui lòng truy cập liên kết bên dưới và làm theo hướng dẫn để tiến hành nâng cấp firmware cho máy chiếu của bạn.

Các sản phẩm phù hợp

GV30

Thông tin này có hữu ích không?

Không
TOP