Giá Số lượng

Kính 3D Gen5 hỗ trợ tốc độ làm mới nào?

10-04-2021

96 Hz / 100 Hz / 120 Hz / 144Hz.

Thông tin này có hữu ích không?

TOP